Project Lucida – Thinking out of the box – 畢明

你有無見過一啲好有創意嘅廣告令你一見鍾情會心微笑笑不停?想唔想知一個好廣告一個好tagline背後要花費幾多人力物力和心血? 今次jobsDB邀請廣告界大師,影評、文化、「瓣瓣掂」嘅著名專欄作家畢明,蒞臨香港浸會大學與大專同學分享她的創作經驗,了解職場生態,同埋教大家喺沉悶生活中可以點樣發揮「創作小宇宙」!同場還有jobsDB專員分享搵工實戰貼士。座位有限,請火速報名,不容錯過。

想即時搵好工及有好工上門搵你?快啲登記
成為jobsDB會員更新你的個人檔案! 並電郵你的jobsDB會員email和郵寄地址到 [email protected] 便有機會獲得Starbucks現金券(價值$100)!*
coupon

日期: 2015年10月23日 (星期五)
時間: 12:30pm – 2:30pm
地點: 香港浸會大學行政及教學大樓4樓402K
[只限香港浸會大學學生參加]

coupon

畢明專訪(一)

講座流程


*遊戲玩法及細則:

1. 建立/ 更新你的 jobsDB profile成為合資格參加者。
(?)
2. 電郵你的jobsDB會員email和郵寄地址到[email protected], 電郵標題請注明「Project Lucida 遊戲」。奬品將直接郵寄到得獎者提供嘅郵寄地址。
3. 每第1、11、21、31、41、51…91位合資格參加者將被選為得獎者,得獎者會獲贈Starbucks現金券 (價值HKD100),額滿即止(名額10名)。
4. 於2015年9月29日中午12時至2015年10月22日下午4時期間完成活動。(時間以jobsDB之伺服器接收時間為準)。
5. 參加者必須為jobsDB會員,並有出席是次講座及登記。
6. 所有得獎者必須完成所有登記程序,如發現未能符合有關要求,得獎資格將被取消。
7. 得獎者將於2015年10月30日或之前獲電郵通知。
8. 所有獎品不可轉換或兌換現金。
9. 獎品將直接郵寄至得獎者填寫之郵寄地址; 如獎品因郵遞失誤而導致寄失或延遲,或得獎者所提供之郵寄地址錯誤而導致寄失或延遲,本公司一律概不負責。
10. jobsDB員工及家屬均不得參與是次推廣活動,以示公允。
11. 如有任何爭議,jobsDB保留一切有關是次推廣活動之最終決定權。jobsDB可隨時對上述之條款及細則作出修改而無須另行通知。
12. 如有任何查詢, 請致電: 3909 9969或電郵至: [email protected]