Project Lucida – Thinking out of the box – 畢明

你有無見過一啲好有創意嘅廣告令你一見鍾情會心微笑笑不停?想唔想知一個好廣告一個好tagline背後要花費幾多人力物力和心血? 今次jobsDB邀請廣告界大師,影評、文化、「瓣瓣掂」嘅著名專欄作家畢明,蒞臨香港城市大學與同學分享她的創作經驗,讓同學了解職場生態,同埋教大家喺沉悶生活中可以點樣發揮「創作小宇宙」!同場還有jobsDB專員分享搵工實戰貼士。座位有限,請火速報名,不容錯過。

各院校大專生快啲登記成為jobsDB會員
並填寫簡單個人資料*
便可參加講座 (香港城市大學學生優先)!

日期: 2015年11月6日 (星期五)
時間: 2:50pm – 4:00pm
地點: 香港城市大學LT-18
語言: 廣東話


CityUSeminar

講座流程


*細則:

1. 參加者必須為jobsDB會員及大專生(講座當日請出示有效全日制學生證)。
2. 所有參加者必須完成所有登記程序,如發現未能符合有關要求,參加資格將被取消。
3. 參加者將於成功登記後五個工作天內收到確認電郵。
4. 如有任何爭議,jobsDB保留一切有關是次講座安排之最終決定權。jobsDB可隨時對上述之條款及細則作出修改而無須另行通知。
5. 如有任何查詢,請致電: 3909 9969或電郵至: [email protected]