AI如同你嘅專屬Sales,向你推介返最啱心水嘅工
AI 提升搵工效率 助你更快搵到對的工
喺超過7百萬嘅人海中,要搵到你嘅Mr 或Mrs Right嘅機率低於0.04%。雖然唔能夠幫你提升求愛機率,但搵到對的工嘅機率,jobsDB絕對可以成為你嘅強大助力!

根據我哋最新調查顯示*,透過jobsDB搵工嘅成功率較其他平台高4倍,當中AI功不可沒。

問:「究竟AI點幫我搵工呀?我係咪要做好多步驟至得?會唔會好複雜㗎?」

簡單嚟講, AI就好似你嘅專屬Sales,佢會根據僱主請人嘅要求、你嘅背景同搵工意向等推介返適合你嘅工作。過程非常之簡單﹗你只需要做多一步:就係每次搵工時都要login,俾機會同時間等AI深入了解你,佢自然幫到你篩選對的好工。

問:「佢點樣深入了解我?咁即係點?」

不如睇下呢篇文,了解多啲啦!
*資料來源:jobsDB 引才法則,向5,810名香港求職者進行之大型問卷調查