「Amazing Journey 2018」決賽城市遊已於2018年4月21日順利舉行,當日最後兩強都準備咗精彩嘅行程,帶團友喺中上環遊走不同景點,亦安排咗有心思嘅小遊戲,令團友們有一個難忘又滿載笑聲嘅香港深度遊! 我們一齊回顧當日嘅精彩片段喇!

精彩片段

活動花絮