DB職場 > 疫市搵工
熱門文章
八月十九日就係農曆七月初一,即係踏入中國傳統鬼月。唔知大家有無試過燒街衣?今次黑心商店就搵咗一間位於屯門紙紮舖嘅負責人︰彭氏夫婦!同大家講下經營三十年嚟見到嘅客人~ 有人買衣紙都問折頭! 呢間紙紮舖位於屯門嘅一個屋邨街市,經營超過三十年。彭...

十大熱門搜尋

最新相關文章:
Scroll to Top